แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน


แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0197
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
5,090 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ
 • ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์
 • เกาะไถ่
 • เกาะปอดะ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง-)
 • วันที่

  3

  ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ (เช้า/-/-)

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,000
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,510

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,000
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,510

ผู้ใหญ่/บาท
7,200
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,200
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,800
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,110

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,800
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,110

ผู้ใหญ่/บาท
5,200
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,800
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,500
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,800
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,900

ผู้ใหญ่/บาท
5,500
เด็กเสริมเตียง/บาท
3,800
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,900

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,590
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,590
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,900

ผู้ใหญ่/บาท
5,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,000
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700

ผู้ใหญ่/บาท
6,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
5,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,700

ผู้ใหญ่/บาท
5,490
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800

ผู้ใหญ่/บาท
5,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,400

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,290
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,290
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,590
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,590
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,900

ผู้ใหญ่/บาท
5,390
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,700

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,490
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,390
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800

ผู้ใหญ่/บาท
5,790
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,790
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,100

ผู้ใหญ่/บาท
5,490
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,490
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,800

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,300

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,090
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,090
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
1,600

ผู้ใหญ่/บาท
5,500
เด็กเสริมเตียง/บาท
4,500
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
2,100

ผู้ใหญ่/บาท
7,200
เด็กเสริมเตียง/บาท
6,200
พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท
3,800
รายการ ผู้ใหญ่/บาทเด็กเสริมเตียง/บาทพักเดี่ยวเพิ่ม/บาทสถานะ
  Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง   5,090   4,000   1,510
  Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง   5,090   4,000   1,510
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง   7,200   5,200   3,600
  LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง   5,090   3,800   1,110
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   5,090   3,800   1,110
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   5,200   3,800   1,600
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง   5,500   3,800   1,900
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง   5,500   3,800   1,900
  Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66)   5,090   4,090   1,300
  Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,590   4,590   1,900
  Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,290   4,290   1,600
  Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   5,000   4,090   1,300
  Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,090   4,090   1,300
  Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,390   4,390   1,700
  Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   6,390   5,390   2,700
  Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,490   4,490   1,800
  Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   5,290   4,290   1,400
  LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,090   4,090   1,300
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,290   4,290   1,600
  LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,590   4,590   1,900
  LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,390   4,390   1,700
  LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   5,090   4,090   1,300
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,090   4,090   1,300
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)   5,490   4,390   1,800
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,790   4,790   2,100
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)   5,490   4,490   1,800
  Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)   5,090   4,090   1,300
  Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,090   4,090   1,600
  Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,090   4,090   1,600
  Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,500   4,500   2,100
  Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)   7,200   6,200   3,800

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อตามรายการ
 • ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท
จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน