แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน

แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน


แพ็กเกจทัวร์ ภูเก็ต PHUKET LUXURY YACHT 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
PKG_0200
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67
ราคาเริ่มต้น
5,090 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์)
 • ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท)
 • เกาะเฮ

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินภูเก็ต – ซิตี้ทัวร์ (ไพรเวท) – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์(จอยทัวร์) (-/-/เย็น)
 • วันที่

  2

  เกาะเฮ (จอยทัวร์) (เช้า/เที่ยง/-)
 • วันที่

  3

  สนามบินภูเก็ต (ไพรเวท) (เช้า/-/-)
รายการ 8 ท่าน6 ท่าน4 ท่านสถานะ
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต   5,090   5,200   5,400
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย)   6,000   6,200   6,400
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ)   6,700   6,900   7,100
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต(วันนี้-31 ต.ค. 66)   5,000   5,200   5,400
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)   5,200   5,400   5,600
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   5,400   5,600   5,800
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)   5,200   5,400   5,600
  โรงแรมเพิร์ล ตัวเมืองภูเก็ต (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)   5,200   5,400   6,100
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (วันนี้-31 ต.ค. 66)   6,000   6,200   6,400
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)   8,600   8,800   9,000
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   11,600   11,800   12,000
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)   9,600   9,800   10,000
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)   7,600   7,800   8,000
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (วันนี้-31 ต.ค. 66)   6,700   6,900   7,100
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (1พ.ย. 66-19 ธ.ค. 66)   9,100   9,300   9,500
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)   12,200   12,400   12,600
  บียอน หาดป่าตอง (ต่างชาติ) (8 ม.ค. 67-31 มี.ค. 67)   10,300   10,500   10,700
  บียอน หาดป่าตอง (คนไทย) (1 เม.ย. 67-31 ต.ค. 67)   8,300   8,500   8,700

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถบริการตามโปรแกรม
 • ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2–3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ
 • ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ทดินเนอร์
 • เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท
 • ไดร์เวอร์ไกด์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม วงเงิน 1,000,000 บาท

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • อาหารที่ลูกค้าสั่งเอง
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน