ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน ชมความงามระดับโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่า ณ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินารี เที่ยวครบ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ


ทัวร์ญี่ปุ่น มหัศจรรย์ JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต 5วัน 3คืน (XJ)
รหัสทัวร์
JP_XJ00822
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
23 พ.ค. 67 - 27 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Air Asia X
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ • มิตซุย เอ้าท์เล็ท
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน
 • วันที่

  4

  เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่

  5

  สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,999
เด็กมีเตียง
27,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,888
เด็กมีเตียง
30,888
เด็กไม่มีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,888
เด็กมีเตียง
30,888
เด็กไม่มีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 30,999 30,999 28,999 6,900 10,000 - 35
07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 26,999 26,999 24,999 6,900 10,000 - 35
01 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 27,999 27,999 25,999 6,900 10,000 - 35
08 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 27,999 27,999 25,999 6,900 10,000 - 35
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 28,999 28,999 26,999 6,900 10,000 - 35
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 30,888 30,888 28,888 6,900 10,000 - 35
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 30,888 30,888 28,888 6,900 10,000 - 35
05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 29,999 29,999 27,999 6,900 10,000 - 35
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 28,999 28,999 26,999 6,900 10,000 - 35
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 28,999 28,999 26,999 6,900 10,000 - 35
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 28,999 28,999 26,999 6,900 10,000 - 35
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 28,999 28,999 26,999 6,900 10,000 - 35
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 29,999 29,999 27,999 6,900 10,000 - 35
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 29,999 29,999 27,999 6,900 10,000 - 35
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 29,999 29,999 26,999 6,900 10,000 - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน