ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ 6วัน 5คืน สุดคุ้ม เที่ยว 2 เมืองโบราณแดนมังกร ตามรอยเส้นทางอวตาร ชมภูเขาหินสูงเสียดฟ้า ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น


ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
CN_VZ00157
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
05 มิ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • เมืองจางเจียเจี้ย • ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
 • วันที่

  2

  เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิงหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • วันที่

  3

  เมืองจางเจียเจี้ย • เขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจก • ถ้ำประตูสวรรค์
 • วันที่

  4

  เมืองอู่หลิงหยวน • อุทยานจางเจียเจี้ย • ลำธารแส้ม้าทอง • สวนจอมพลเฮ่อหลง • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
 • วันที่

  5

  อุทยานเทียนจื่อซาน • ภาพเขียนสิบลี้ • ถ้ำมังกรเหลือง
 • วันที่

  6

  ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • สนามบินจางเจียเจี้ยต้าหย่ง • สนามบินสุวรรณภูมิ

05 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,999
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,999
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,999
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
6,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
35 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
07 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
26 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
02 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
30 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
27 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
02 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,000 10,000 - 35
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,000 10,000 - 35
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,000 10,000 - 35
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 30,999 30,999 30,999 6,000 10,000 - 35
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67 29,999 29,999 29,999 6,000 10,000 - 35
01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
06 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
08 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
27 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35
29 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 28,999 28,999 28,999 6,000 10,000 - 35

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน