ทัวร์อังกฤษ GLORY GLORY MANCHESTER สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์อังกฤษ GLORY GLORY MANCHESTER สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวอังกฤษ GLORY GLORY MANCHESTER สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 9วัน 6คืน เมืองกลาสโกว์ มหาวิหารเมืองกลาสโกว์ จัตุรัสจอร์จ เมืองเอดินบะระ เข้าชมปราสาทเอดินบะระ เมืองนิวคาสเซิล เมืองยอร์ก มหาวิหารยอร์ก เมืองแมสเชสเตอร์ ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด เมืองสแตรทฟอร์ด บ้านเชคสเปียร์ โบสถ์ Holy Trinity Bicester Village outlet เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองบาธ เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน เมืองซาลส์บัวรี่ สโตนเฮนจ์ ชมมหานครลอนดอน มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สะพานหอคอย หอคอยลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ย่านไนท์บริดจ์ พิพิธภัณฑ์บริติช ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด


ทัวร์อังกฤษ GLORY GLORY MANCHESTER สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 9วัน 6คืน (EK)
รหัสทัวร์
GB_EK00027
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ก.ย. 67 - 12 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
95,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ดูไบ – เมืองกลาสโกว์ – มหาวิหารเมืองกลาสโกว์ – จัตุรัสจอร์จ - เมืองเอดินบะระ
 • วันที่

  3

  เมืองเอดินบะระ – เข้าชมปราสาทเอดินบะระ – เมืองนิวคาสเซิล
 • วันที่

  4

  เมืองนิวคาสเซิล – เมืองยอร์ก - มหาวิหารยอร์ก – เมืองแมสเชสเตอร์ - ชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด
 • วันที่

  5

  เมืองแมสเชสเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด - บ้านเชคสเปียร์ - โบสถ์ Holy Trinity - Bicester Village outlet - เมืองคาร์ดิฟฟ์
 • วันที่

  6

  เมืองคาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ - เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน – เมืองซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – มหานครลอนดอน
 • วันที่

  7

  ชมมหานครลอนดอน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน - สะพานหอคอย – หอคอยลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ย่านไนท์บริดจ์
 • วันที่

  8

  มหานครลอนดอน – พิพิธภัณฑ์บริติช - ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - ดูไบ
 • วันที่

  9

  ดูไบ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

ผู้ใหญ่
97,900
เด็กมีเตียง
97,900
เด็กไม่มีเตียง
97,900
พักเดี่ยว
17,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900
เด็กมีเตียง
95,900
เด็กไม่มีเตียง
95,900
พักเดี่ยว
17,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
95,900
เด็กมีเตียง
95,900
เด็กไม่มีเตียง
95,900
พักเดี่ยว
17,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 97,900 97,900 97,900 17,900 - - 26
05 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 95,900 95,900 95,900 17,900 - - 26
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 95,900 95,900 95,900 17,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน