ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)

ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)

เที่ยวดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก ดูไบ ชาร์จาห์ ท้วร์ทะเลทราย


ทัวร์ดูไบ SUPER PROMO DUBAI 5วัน 2คืน (EK)
รหัสทัวร์
AE_EK00010
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
20 มิ.ย. 67 - 16 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
38,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ดูไบ - เมืองชาร์จาห์ -มัสยิดกษัตริย์ไฟซาล KING FIZAL MOSQUE
 • วันที่

  3

  ดูไบ – MUSEUM OF THE FUTURE - DUBAI FRAME – GOLD SOUK AND SPICY SOUK - ทัวร์ทะเลทราย DUNE SAFARI
 • วันที่

  4

  ตึกบุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB - MADINAT JUMEIRAH SOUK - BURJ KALIFA – DUBAI MALL
 • วันที่

  5

  ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
38,988
เด็กมีเตียง
38,988
เด็กไม่มีเตียง
37,988
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,988
เด็กมีเตียง
38,988
เด็กไม่มีเตียง
37,988
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,988
เด็กมีเตียง
38,988
เด็กไม่มีเตียง
37,988
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,988
เด็กมีเตียง
38,988
เด็กไม่มีเตียง
37,988
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,988
เด็กมีเตียง
42,988
เด็กไม่มีเตียง
41,988
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,988
เด็กมีเตียง
42,988
เด็กไม่มีเตียง
41,988
พักเดี่ยว
6,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 38,988 38,988 37,988 5,000 - - 20
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 38,988 38,988 37,988 5,000 - - 20
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 38,988 38,988 37,988 5,000 - - 20
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 38,988 38,988 37,988 5,000 - - 20
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 42,988 42,988 41,988 6,000 - - 20
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 42,988 42,988 41,988 6,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน