ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)

เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรางพีคแทรม ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ไหว้พระเสริมบารมี หมุนกังหันนำโชค วัดแชกง


ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (CX)
รหัสทัวร์
HK_CX00112
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
10 พ.ค. 67 - 13 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
25,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS
 • วันที่

  2

  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
 • วันที่

  3

  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 22,999 24,999 23,999 5,000 - - 25
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 22,999 24,999 23,999 5,000 - - 25
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 26,999 26,999 25,999 5,000 - - 25
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 24,999 24,999 23,999 5,000 - - 25
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 24,999 24,999 23,999 5,000 - - 25
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 26,999 26,999 25,999 5,000 - - 25
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 26,999 26,999 25,999 5,000 - - 25
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 26,999 26,999 25,999 5,000 - - 25
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 25,999 25,999 24,999 5,000 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ชิล ชิล สบาย จำกัด เดอะ พาชิโอ ลาดกระบัง 4088747230
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน